Industribuller är ett vitt begrepp där såväl buller från stora fabriksanläggningar till mindre installationer, som fläktar, kompressorer och värmepumpar, ingår. Vi kan assistera med alltifrån beräkningar i tillståndsansökan till kontrollmätningar mot verksamheters gällande miljötillstånd. Vi genomför även utredningar av internbuller i industrier för att kontrollera och förbättra arbetsmiljön. Våra konsulter har jobbat med alltifrån medicinsk utrustning till bergkrossar, från några av Sveriges största industrier till kylmedelkylare på den lokala butiken.

Länk till arbetsmiljöverkets riktvärden:
https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/buller/

 

Hemsidan är under uppbyggnad. Ring Paul eller Jens så får du veta allt om bullerutredningar för industrier och vindkraftparker.

 

 

Go to top