Här följer en översikt av de tjänster vi kan erbjuda

 

 

Byggnadsakustik

Vi utför byggnadsakustiska mätningar och projektering av allt från små renoveringar till projektering av bostäder och lokaler. Vi har beräkningsverktyg och mätutrustning för att kunna åta oss alla typer uppdrag. 

Vi har såklart även lång erfarenhet av att jobba med ljudfrågor mot Miljöbyggnad, bland annat för bostäder, skolor och hotell.

 

Mer om byggnadsakustik

 

Vindkraft

Våra konsulter inom vindkraft har arbetat under många år i projekt med Sveriges största vindparksexploatörer, drivit forskningsprojekt och föreläst. Vi utför ljudutbredningsberäkningar med beräkningsmodellen Nord2000 samt genomför ljudmätningar; både ljudemissionsmätningar (kontroll av källjud/ljudeffektnivå) enligt IEC 61400-11 samt ljudimmissionsmätningar (mätning av ljud vid bostad) enligt Elforsk 98:24. Vi medverkar även vid domstolsförhandlingar och på samrådsmöten samt kan vara ett stöd vid upphandling av vindkraftverk.

 

Mer om vindkraft

 

Flygbuller

Vi arbetar med frågor kring flygbuller i byggnader. Våra konsulter har inventerat och beräknat flygbuller i tusentals bostäder. Det har gett oss praktiska erfarenheter och en effektivitet som vi tror gör oss väldigt konkurrenskraftiga.  

 

Mer om flygbuller

 

Industribuller

Industribuller är ett vitt begrepp där såväl buller från stora fabriksanläggningar till mindre installationer, som fläktar, kompressorer och värmepumpar, ingår. Vi kan assistera med alltifrån beräkningar i tillståndsansökan till kontrollmätningar mot verksamheters gällande miljötillstånd. Vi genomför även utredningar av internbuller i industrier för att kontrollera och förbättra arbetsmiljön. Våra konsulter har jobbat med alltifrån medicinsk utrustning till bergkrossar, från några av Sveriges största industrier till kylmedelkylare på den lokala butiken.

 

Mer om industribuller

 

Trafikbuller

Vi har lång erfarenhet av mätningar och utredningar av buller från väg- och spårtrafik. I våra CV:n ryms bl.a. allt mellan trafikbullerberäkningar för detaljplaner till årliga inätningar av fordon. Vi har projekterat bostäder på några av Sveriges mest bullerexponerade platser, där både över- och underdimensionering av åtgärder riskerar att bli extremt kostsamt. 

 

Mer om trafikbuller

 

Övrigt

Att sortera in akustik i fem områden låter sig inte göras. Det finns såklart många fler områden som vi ofta behandlar. Komfortvibrationer, stomljud, buller i arbetsmiljön, rumsakustik, m.m. Kontakta oss så ser vi om vi kan hjälpa er.  

 

Go to top